16 listopada 2017

Inne certyfikaty

Budynek oprócz certyfikatu GBS ubiega się również o certyfikat WELL.

Certyfikat WELL jest systemem służącym do projektowania i oceny budynków oraz wnętrz opracowanym przez IWBI (International WELL Building Institute).

Zobacz obraz źródłowy

Jest to pierwszy na świecie system certyfikacji skupiający się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników budynków. Ponieważ aż 90% czasu spędzamy wewnątrz budynków, WELL skupi się na zastosowaniu takich rozwiązań projektowych, które korzystnie wpłyną na zdrowie, kondycję, nastrój, jakość snu, a w rezultacie – samopoczucie i wydajność użytkowników.