29 lipca 2019

Wydzielone strefy rozmów telefonicznyc h (budki telefoniczne)

W części biurowej obiektu wydzielona jest strefa rozmów telefonicznych.